Seçİlen Makaleler Hakemlİk Sürecİnden Geçtİkten Sonra Aşağıdakİ Dergİlerde Yayınlanacaktır

 

Mühendislik Jeolojisi ve Çevre Dergisi (SCI)

http://link.springer.com/journal/10064

 

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - Bölüm A: Mühendislik ve Yenilik

(Scopus, Engineering Index, EBSCO, Google Scolar)

http://www.gujs.gazi.edu.tr/

 

Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi

http://www.politeknik.gazi.edu.tr/