YAYINLANAN BİLDİRİLER

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAR VE ÇEVRE

Sayfa Başlık
3-20 LESSONS FROM THE RECENT GREAT EARTHQUAKES ON THE PERFORMANCE OF BUILDINGS UNDER DIFFERENT GEOTECHNICAL ENVIRONMENTS
21-29 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAŞMA İÇİN EVRİMCİ MİMARLIK
30-36 SELF-COMPACTING GROUT TO PRODUCE TWO-STAGE CONCRETE
37-41 EFFECT OF SAND TyPE ON FRESh AND hARDENED PROPERTIES OF SELF-COMPACTING CONCRETE
42-47 GERİ DÖNÜŞÜM AGREGASININ BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENİRİLMESİ
49-54 DETERMINATION OF SATURATED hyDRAULIC CONDUCTIVITy OF DUNE SAND-BENTONITE MIXTURES fOR ThE ENhANCEMENT Of IMpERVIOUS LANDfILL LINERS
55-60 AN EXPERIMENTAL STUDy ON ThE DyNAMIC ChARACTERISTICS OF POLyMER-MODIFIED ASPhALT (PMA) CONCRETE
61-65 NUMERICAL MODELING OF FRP PROPERTIES EFFECT ON ThERMAL STRESS IN FRP BARS-REINFORCED CONCRETE ELEMENTS UNDER hIGh TEMpERATURES
66-70 MAGNEZYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİNİN BETON BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ
71-75 TUĞLA UNUNUN ÇİMENTO MUKAVEMETİNE ETKİSİ
76-83 ANTALYA İLİ AKSEKİ İLÇESİ İLVAT BÖLGESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BARINMA İÇİN KONUT TASARIM İLKELERİNİN BELİRLENMESİ
84-91 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN LABORATUARI; ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİ
92-97 BETONARMEDE BETON VE DONATI ARASINDAKİ ADERANS DAYANIMINA KÜR ŞARTLARININ ETKİSİ
98-103 KALSİNE EDİLMİŞ BENTONİTİN ÇİMENTO HARÇLARINDA PUZOLANİK KATKI MADDESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ
104-109 KİMYASAL ANKRAJ BULONLARININ KESME DAVRANIŞI
110-116 BİYOPOLİMER KATKILI ÇİMENTOLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
117-122 CAM LİF ve MERMER TOZU TAKVİYELİ ÇİMENTO HARÇLARININ SÜLFAT DİRENCİNİN TAGUCHİ METODU İLE ANALİZİ
123-128 CAM LİF TAKVİYELİ ÇİMENTO HARÇLARININ AŞINMA DİRENCİ ÜZERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ
129-132 MERMER ATIĞININ GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILMASI
133-137 GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİTİN HORASAN HARÇLARINDA KULLANILMASI
138-143 METAKAOLİN KATKILI TAŞIYICI HAFİF BETONUN YÜKSEK SICAKLIK ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
144-150 ssb barajların davranışının VİSKOZ sınır şartları dİkkate alınarak İncelenmesİ
151-155 KİMYASAL ANKRAJIN ÇEKME DAYANIMINA DELİK ÇAPI VE DERİNLİĞİNİN ETKİSİ
156-159 SOĞUK DERZİN BETONUN DOĞRUDAN ÇEKME DAYANIMINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
160-165 DIŞ CEPHE MANTOLAMADA SIVA KALINLIĞININ YANGIN SIRASINDAKİ ETKİSİ
166-170 TAŞ UNUNUN BETON ÖZELİKLERİNE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
171-176 MUZ KABUĞU VE KIZILÇAMDAN ÜRETİLEN YONGA LEVHANIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
177-183 Sustainable built environment strategies inspired by staphylococcus aureus microorganism
184-192 SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPI MALZEMESİ OLARAK KERPİç
193-202 THE INTEGRATION OF TALL BUILDINGS WITH THE URBAN ENVIRONMENT: CONSIDERING THE KEY SUSTAINABILITY CONCEPTS
203-207 KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARDA BİLEŞENLERİN TAZE VE SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
208-213 Innovative solutions inspired by Nature: Sun Corals
214-220 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI TASARIMI KAPSAMINDA ÇEVRE DOSTU YEŞİL ÇATI UYGULAMALARININ İRDELENMESİ
221-225 DİATOMİT VE ZEOLİT İKAMELİ BETON İÇERİSİNDEKİ DONATININ 1 M HCl ÇÖZELTİSİ İÇERİSİNDEKİ KOROZYONU
226-228 Effıcıency Of Sılıca Fume Replacement On Permeabılıty Of Concrete
229-232 EPS Hafİf ŞAP BeTONUNUN FİZİKSEL VE Mekanİk Özellİklerİ
233-238 BAKIM SUYU OLARAK PH DEĞERİNİN ÇİMENTO HARCINA ETKİSİ
239-247 SÜRDÜRÜLEBİLİR STADYUM TASARIMLARI İÇİN TEKNİK TAVSİYE VE GEREKLİLİKLER: YEŞİL GOL
248-252 MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI ÜZERİNE BİR DENEME: GERİ DÖNÜŞEBİLEN MALZEMELERLE TASARIM ÜRETİMİ
253-257 sonlu elemanlara dayalı SAYISAL ANALİZ; TEMEL altı zemİn İyİleştİrme örneğİ
258-264 ALETSEL GÖZLEM VE LOKAL KORELASYONLARIN ZEMİN YAPILARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ
265-270 BETONDA ATIK MERMER TOZU KULLANIMININ KARBONATLAŞMAYA ETKİSİ
271-280 GELECEĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK YAPILARI İÇİN TEKNOLOJİ TRANSFERİ
281-287 YOL AŞINMA TABAKASININ GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİ OLARAK ULAŞIM ÜSTYAPISINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
288-293 YAPILARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖLÇÜTLERİ KAPSAMINDA YANGIN OLAYLARININ İNCELENMESİ
294-302 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILARIN TASARLANMASINDA NANOTEKNOLOJİNİN ROLÜ
304-308 geleceğin sürdürülebilir yapı teknolojilerine bir bakış: Hafif strüktürler
309-313 KALSİTİN İNCE AGREGA İKAMESİ OLARAK KULLANIMININ BETON SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ
314-317 EĞİTİM YAPILARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEME VE AKUSTİK KONFOR KOŞULLARININ SAĞLANMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
318-321 İZMİT’TE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİLİ YAPI BLOĞU TASARIMI VE TASARIMCININ SINIRLARI
322-330 THE DESIGN OF FIBRE REINFORCED SELF COMPACTING CONCRETE AND DETERMINATION OF FRESH PROPERTIES
331-336 ANALİTİK VE SAYISAL YÖNTEMLER İLE KUMLU ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜNÜN BELİRLENMESİ
337-342 ALKALİLERLE AKTİVE EDİLMİŞ TABAN KÜLÜ ve YÜKSEK FIRIN CÜRUFU ESASLI HARÇLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ
343-348 KIRKLARELİ TABYALARINDA KULLANILAN TUĞLA VE HARÇLARIN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
349-354 SIVILAŞAN ZEMİNLERDE KAZIK DAVRANIŞININ P-Y YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
355-360 KARMA YAPI TASARIMLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK
361-366 Production and Characterization of Polymer Based Composites As Wood Substitute
367-372 NEW CONCRETE MIX DESIGN APPROACH
373-381 AMELİYATHANE ÜNİTELERİNDE YEŞİL BİNA KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ
382-388 RECONSIDERING THE ROLE OF BIOMIMESIS IN ARCHITECTURE: A HOLISTIC APPROACH FOR SUSTAINABILITY
389-398 Advances in unfired clay materials and construction
399-406 YAPI-TEMEL-ZEMİN SİSMİK ETKİLEŞİM PROBLEMİNİN ADAPAZARI BÖLGESİ İÇİN EMPEDANS FONKSİYONLARI YARDIMIYLA ANALİZİ
407-411 DeVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY LIGHTWEIGHT BLOCK FROM WASTE PAPER
412-417 The effect of industrial coating acr ylic and epox y resin type on the durability of concrete subjected to accelerated carbonation
418-425 ZEOLİT İKAMELİ BETONLARIN MgSO4 ETKİSİNE KARŞI PERFORMANSI
426-431 Yüksek fırın cürufu ve atık lastik tozu İKAMELİ ÇİMENTOLARIN fiziksel ve mekanik özellikleri
432-439 BİNALARIN AERODİNAMİK BİÇİMSEL YAPISININ İRDELENMESİ: BİNA FORMU VE RÜZGAR İLİŞKİSİ
440-445 NUMERICAL SIMULATION OF HEAT PROPAGATION IN CONCRETE WITH DEFECTS
446-450 EFFECT of nano -materials on the performance of high volume fly ash engıneered cementıtıous composıtes
451-455 ÇOK KATLI DİAGRİD BETONARME YAPILARIN ZAMAN-TANIM ALANI YÖNTEMİ İLE DEPREM ANALİZİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMA

Sayfa Başlık
461-468 THERMAL COMFORT IN SUSTAINABLE TRADITIONAL COURTYARD HOUSE
469-473 mimaride yeniden kullanIm: sürdürülebilirlik bağlamInda raziye takkalI evinin yeniden kullanImI için mekansal analizler
474-478 KIZILIRMAK kuş cennetiNDE DOĞAL YAŞAM İÇİN ULAŞIM VE YOL DÜZENLEMELERİ
479-486 Evaluatıon of CONTEMPORARY approaches for coastal area regeneratıon PROJECTS
487-494 SUSTAINABLE URBAN DESIGN GUIDELINES FOR WATERFRONT DEVELOPMENTS
495-503 SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜM
504-511 SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM MODELLERİ İÇERİSİNDE KENT İÇİ RAYLI SİSTEM VE ANKARA ÖRNEĞİ
512-516 ENDÜSTRİYEL MİRASIN KENTLERDEKİ KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
517-525 TARİHİ YAPILARIN YENİ İŞLEVE ADAPTASYONUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: FUAT ANADOLU
526-533 SOSYO-KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA GEREDE (KRATEIA) HANLAR BÖLGESİ ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ
534-541 MEYDAN KULLANIMLARININ ANALİZİ İÇİN BİR ÖNERİ
542-548 TARİHİ MİRASIN SOSYO-KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: SANTRAL İSTANBUL PROJESİ ÖRNEĞİ
549-556 TOWARDS SUSTAINABLE LANDSCAPE DEVELOPMENT INDICATORS FOR NORTH CYPRUS
557-563 GELENEKSEL EKOLOJIK BİLGİNİN KÜLTÜREL PEYZAJ PLANLAMADA ROLÜ: BİYO-KÜLTÜREL PEYZAJLAR
564-571 ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM SÜRECİNİN İRDELENMESİ
572-576 ÇOCUK OYUN ALANI TASARIMLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
577-581 SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM PLANLAMALARI VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ
582-587 DEĞİŞEN KENTLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: KONYA KENTİ ÖRNEĞİ
588-591 ALGAL BİNALARIN kARBONDİOKSİT SALIMI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
592-599 MEVCUT YAPILAR VE TARİHİ YAPILARIN YENİDEN KULLANIMA KAZANDIRILMASINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
600-606 Sürdürülebilir Turizm Planlaması: Teoriden ve Uygulamadan Örnekler
607-611 SANAYİ YAPILARINI YENİDEN İŞLEVLENDİRME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
612-620 Tarİhİ mekanlarda sürdürülebİlİrlİk bağlamında cIttaslow hareketİ: Taraklı örneğİ
621-625 SÜRDÜRÜLEBİLİR MÜZE TASARIMI “KAMAN-KALEHÖYÜK ARKEOLOJİ MÜZESİ ”
626-634 EMETROPOLİTEN ALANLARDA ÇOK-MERKEZLİ MEKANSAL GELİŞMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
635-644 ECOLOGICAL PLANNING STUDY TO WARDS ECO-URBAN ISATION PROJECT: CİDE (TURKIYE) CASE STUDY
645-651 AZİZİYE VE MECİDİYE TABYALARININ ASKERİ TAHKİMAT YAPISI OLARAK MİMARİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
652-657 ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARINDA ARAZİ KULLANIMINDAN DOĞAN ÇEVRE SORUNLAR
658-664 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA KIRSAL ALANLARDA GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNİN İRDELENMESİ: KOZBEYLİ öRNEĞİ

ÇEVRE KİRLİLİĞİ KONTROLÜ VE DENETİMİ

Sayfa Başlık
667-673 Building Design and Construction for a Changing Climate
674-678 FORMULATION OF REPAIR MORTAR BASED ON MIXTURE OF DUNE SAND AND ALLUVIAL SAND
679-684 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GERİ KAZANILMIŞ MALZEME KULLANIMININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ÖNEMİ
685-693 YEREL DÜZEYDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI ANALİZİ / GEBZE ÖRNEĞİ
694-697 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GERİ DÖNÜŞÜM KAYNAĞI OLARAK CAM MALZEMELERİN YENİDEN KULLANIMI
698-705 İZMİR-KADİFEKALE BÖLGESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCESİ VE SONRASI HAVA KALİTESİNİN BELİRLENMESİ
706-713 KULLANICI DAVRANIŞ BİÇİMİNİN SU KORUNUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
714-719 The Use of a Knowledge Management Approach in Delivering Sustainable Retrofitted Building Projects: A Conceptual Decision Support System for Key Stakeholders
720-725 SAĞLIK KURUMLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK YÖNETİMİ
726-732 The need for the Integration of land use planning and water quality mODELLING in the case of Fethiye Bay
733-740 YAĞMUR SUYU YÖNETİMİ Açısından Yeşİl Altyapı SİSTEMLERİNİN değerlendİrİlmesİ
741-746 BİNALARDA SU AYAK İZİ
747-755 GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEŞEVLER KAMPÜSÜ KATI ATIKLARININ GERİ KAZANIM POTANSİYELİ
756-760 Climate Change Effects on Hydro-meteorology and Water Resources: Case Study of Turkey
761-766 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KATI ATIK SORUNLARI VE ÇEVRESEL ETKİLERİ: ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ
767-770 KENTSEL DÖNÜŞÜM ATIKLARI İLE ZEMİNLERİN KOMPAKSİYON ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
771-777 THE ENVIRONMENTAL IMPORTANCE OF FLUE GAS PURIFICATION SYSTEMS; CASE OF YATAĞAN THERMAL POWER STATION
778-784 ANALYSIS OF USABILITY OF WASTE EROSION WIRES AS FIBER IN REACTIVE POWDER CONCRETE
785-791 KONUTLARDA HAVA KALİTESİNİ ETKİLEYEN KİRLETİCİLER VE KULLANICI MEMNUNİYETİNİN TESPİT EDİLMESİ
792-797 ZARARLI GAZLARIN KONUT VE İNSAN YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ

ENERJİ VE ÇEVRE

Sayfa Başlık
801-805 GREEN CAMPUS DEVELOPMENT AND GREENING EXISTING UNIVERSITY CAMPUSES: CASE STUDIES FROM TURKEY
806-812 TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ YERİ VE DEVLET TEŞVİKLERİ
813-823 YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR SİSTEM ÖNERİSİ
824-833 cam yapı malzemelerinin enerji performanslarının dEğerlendirilmesi
834-838 ENERGY EFFICIENCY THROUGH ENVELOPE DESIGN IN HIGH-RISE BUILDINGS CASE STUDIES OF ANKARA AND TABRIZ
839-847 BİNALARDA PASİF VE AKTİF GÜNEŞ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ
848-853 ELAZIĞ İLİ İÇİN ŞEBEKE BAĞLANTILI BİR FOTOVOLTAİK SİSTEMİN PERFORMANS ANALİZİ
854-857 ISITMA VE SOĞUTMA DERECE GÜN SAYISINA GÖRE DEĞİŞEN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI HESABI
858-865 YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRME yöntemi KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİ CEPHE SİSTEMLERİNE İLİŞKİN bir literatür araştırması
866-874 TÜRK YAPI MALZEMEsİ SEKTÖRÜ İÇİN GELİŞTİRİLEN yAŞAM DÖNGÜSÜ ETKİ DEĞERLENDİRME MODELİNİn SINANMASI
875-881 YAPI ÜRÜNLERİNİN KURUM VE SİSTEMLERE GÖRE ÇEVRESEL ETKİ GÖSTERGELERİnİn VE ÖNEM AĞIRLIKLARININ İNCELENMESİ
882-886 Applying Passive Design Strategies: Case Study of an Art Gallery
887-897 MEVCUT YAPILARA UYGULANAN FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN İNCELENMESİ: AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ
898-903 THE IMPACT OF VOLUME FACTOR IN ENERGY EFFICIENT CONSERVATORY DESIGN
904-914 ANKARA’DA BINA KABUĞU TIPLERININ ENERJI VE EKONOMIK PERFORMANSLARININ KARSILASTIRMASI
915-919 EFFECT OF BUILDING ZONE FOR DETERMINING BUILDING ENERGY PERFORMANCE: CASE OF ANKARA
920-924 ASSESSMENT OF ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS CONSTRUCTED IN DIFFERENT REGIONS OF TURKEY
925-931 ASSESSING THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF FIVE DIFFERENT LIFE CYCLE SCENARIOS FOR BRICK MASONRY WALL
932-939 MEVCUT BİNALAR KAPSAMINDA LEED, BREEAM VE DGNB SİSTEMLERİ enerjİ Ölçütlerİnİn KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
940-946 EVALUATION OF a TUNNEL FORM socıal housıng unıt BASED ON PASSIVE DESIGN PRINCIPLES
947-954 IMPACTS OF DETAILING ON ANNUAL HEATING DEMAND IN A PASSIVE HOUSE BUILDING
955-961 yeşİl bİna sertİfİkasyon sİstemlerİnİn konya bağlamında İncelenmesİ
962-969 A REVIEW ON PERFORMANCE BASED BUILDING DESIGN MODELS
970-974 BUILDING GREEN: STANDARDS - CODES AND RATING SYSTEMS
975-983 YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜRECİNDE YAPI MALZEMESİ ÇEVRE ETKİLEŞİMİ
984-990 YDD KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPIMALZEMESİ KULLANIMI: ESKİHİSAR (STRATONIKEIA) ÖRNEĞİ
991-999 COMPARATIVE LIFE CYCLE ANALYSIS OF GREEN WALL SYSTEMS IN THE UK
1000-1006 MEVCUT OFİS BİNALARINDA ŞEFFAF KABUĞA YÖNELİK ENERJİ ETKİN YENİLEMENİN ÖNEMİ VE ALAN ÇALIŞMASI
1007-1012 MITIGATION OF HIGHRISE BUILDING STACK EFFECT
1013-1020 EFFECT OF WALL THERMAL PROPERTIES ON THE ENERGY CONSUMPTION OF BUILDINGS IN THE GAZA STRIP
1021-1025 COOL ROOFS IMPACT ON ENERGY SAVINGS AND GLOBAL WARMING

ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

Sayfa Başlık
1029-1035 KKTC’DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLANMASININ ÖNEMİ
1036-1043 DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILARLA İLGİLİ DEVLET TEŞVİKLERİ VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
1044-1048 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, YENİLENEBİLİR ENERJİ VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN BELEDİYE FAALİYETLERİ
1049-1052 THE ROLE OF THE MUNICIPALITIES ON ENERGY EFFICIENCY IN TURKEY
1053-1061 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI TASARIMININ TÜRKİYE’DEKİ VE DÜNYADAKİ YASAL DÜZENLEMELER AÇISINDAN İNCELENMESİ
1062-1071 TÜRKİYE’DE LOJİSTİK, LOJİSTİK EĞİTİMİ VE ULAŞTIRMA - LOJİSTİK MODELLEMESİ
1072-1078 AFET YÖNETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
1079-1085 BÖLGESEL KALKINMA PLANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA İRDELENMESİ: İZMİR KALKINMA AJANSI ÖRNEĞİ
1086-1090 SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ İÇİN BİR MODEL
1091-1097 ANKARA’DAKİ BÜYÜK KONUT PROJELERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
1098-1108 STATE OF THE ART OF UNCERTAINTY MODELING AND ANALYSIS IN CONSTRUCTION SCHEDULING
1109-1116 DRINKING WATER QUALITY MONITORING AND ASSESSMENT FOR THE ATASU DAM LAKE, STREAM GALYAN, TRABZON, TURKEY