duyurular

sempozyum kayıt bİlgİlerİ

Sempozyum kayıt ücretleri ve şartları hakkında bilgiler aşağıda verilmektedir.

* Katılımcıya öğrenci indiriminin uygulanabilmesi için, öğrenci olduğuna dair belgeyi belgegeçer ile sempozyum sekretaryasına ulaştırması gerekmektedir. Bu belge olmadığı takdirde tam ücret uygulanacaktır.

* Kesin kayıt için ödemenin yapıldığı tarih geçerlidir. Online kayıt formu erken kayıt tarihlerinde gönderilmiş ve ödeme geç kayıt tarihlerinde yapılmış ise indirimden faydalanılamaz.

* Kayıt tam ödeme alındıktan sonra teyit edilecektir. Sadece kaydı tamamlanan katılımcılar programa dahil edilecektir. Bir kayıtlı katılımcı bir kayıt ücreti ile 1 bildiri sunabilir.

* Günlük katılımcıya sempozyum katılım sertifikası verilmeyecektir.

kayıt ücretİnİn İçerİğİ

* Tüm bilimsel oturumlara katılım.

* Sempozyum malzemeleri.

* Kahve ve çay molaları.

* Sempozyum bilimsel programı sırasında servis edilecek öğle yemekleri.