duyurular

sempozyum yazım kuralları

Sempozyumda sunulmak üzere gönderilecek olan bildirilerin özetleri ve tam metinleri aşağıda verilen yazım kılavuzları kullanılarak hazırlanmak zorundadır. Bildiri özetleri ve tam metinler online işlem bölümünden gönderilmelidir. E-Mail olarak gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Türkçe İngilizce
Özet Yazım Kılavuzu
Bildiri Yazım Kılavuzu
Poster Hazırlama Kılavuzu